Οπτικές Ίνες

Εκτύπωση

Η ταχύτατη μετάδοση δεδομένων αποτελεί σήμερα μια επιτακτική ανάγκη, τόσο σε μια σύνδεση Internet υψηλής ταχύτητας, όσο και για την υλοποίηση των τηλεφωνικών συνδέσεων Voice over IP . Η καλύτερη πρόταση για την κάλυψη των υψηλών σημερινών αναγκών σε bandwidth , δεν είναι άλλη από τη χρήση ενός δικτύου οπτικών ινών.Οι οπτικές ίνες μεταδίδουν φωτεινά σήματα σε μεγάλες αποστάσεις με μηδενικές σχεδόν απώλειες, ενώ η ταχύτητα μετάδοσης πλησιάζει αυτή
με την οποία διαδίδεται το φως.

Πλεονεκτήματα :

Η υψηλή διείσδυση της τεχνολογίας των οπτικών ινών στις σύγχρονες τηλεπικοινωνίες δεν είναι τυχαία, αλλά αντίθετα οφείλεται στον μεγάλο αριθμό πλεονεκτημάτων της, τα οποία συνοψίζονται στα εξής:

1) Χαμηλό κόστος
2) Υψηλό bandwidth
3) Μικρή εξασθένιση του σήματος
4) Μικρές απαιτήσεις σε ενέργεια
5) Αμιγώς ψηφιακό σήμα
6) Υψηλή διαθεσιμότητα
7) Μικρές διαστάσεις και βάρος

 

 

Η εταιρεία μας με το άρτια καταρτισμένο τεχνικά προσωπικό της και έχοντας μεγάλη γνώση και εμπειρία πάνω στα συστήματα των οπτικών ινών είναι σε θέση να αναλάβει μικρά και μεγάλα έργα ανάπτυξης και συντήρησης οπτικών ινών.